שוקוגקי נו סומה - הורדות

פרק 1 - שממה אינסופית
פרק 2 - הלשון האלוהית
פרק 3 - השף שמעולם לא חייך
פרק 4 - אם מעונות כוכב הקוטב
פרק 5 - מלכת הקרח וסערת האביב
פרק 6 - פולשת הבשר
פרק 7 - הדון השקט, הדון הרהוט
פרק 8 - הקונצ'רטו של ההשראה והדמיון
פרק 9 - הבלילה שמקשטת את ההרים
פרק 10 - המתכון האלוהי
פרק 11 - המכשף מהמזרח
פרק 12 - זיכרון ממנה
פרק 13 - ביצים טרם עלות השחר
פרק 14 - שינוי צורה
פרק 15 - האיש שמכונה כשד
פרק 16 - השף שחצה אלפי קילומטרים
פרק 17 - הקאראגה החושני
פרק 18 - הקאראגה של הצעירים
פרק 19 - הנבחרים
פרק 20 - הדרקון שנח וממריא לשחקים
פרק 21 - הלא נודע הידוע
פרק 22 - האחת שמתעלה על הנורמה
פרק 23 - התחרות של האינדיבידואלים הפורחים
פרק 24 - משתה הלוחמים