פיירי טייל – מנגה - הורדות

צ'אפטר 1
צ'אפטר 2
צ'אפטר 3
צ'אפטר 4
צ'אפטר 5
צ'אפטר 6
צ'אפטר 7
צ'אפטר 8
צ'אפטר 9
צ'אפטר 10
צ'אפטר 11
צ'אפטר 12
צ'אפטר 13
צ'אפטר 14
צ'אפטר 15
צ'אפטר 16
צ'אפטר 17
צ'אפטר 18
צ'אפטר 19
צ'אפטר 20
צ'אפטר 21
צ'אפטר 22
צ'אפטר 23
צ'אפטר 24
צ'אפטר 25
צ'אפטר 26
צ'אפטר 27
צ'אפטר 28
צ'אפטר 29
צ'אפטר 30
צ'אפטר 31
צ'אפטר 32
צ'אפטר 33
צ'אפטר 34
צ'אפטר 35
צ'אפטר 36
צ'אפטר 37
צ'אפטר 38
צ'אפטר 39
צ'אפטר 40
צ'אפטר 41
צ'אפטר 42
צ'אפטר 43
צ'אפטר 44
צ'אפטר 45
צ'אפטר 46
צ'אפטר 47
צ'אפטר 48
צ'אפטר 49
צ'אפטר 50
צ'אפטר 51
צ'אפטר 52
צ'אפטר 53
צ'אפטר 54
צ'אפטר 55
צ'אפטר 56
צ'אפטר 57
צ'אפטר 58
צ'אפטר 59
צ'אפטר 60
צ'אפטר 61
צ'אפטר 62
צ'אפטר 63
צ'אפטר 64
צ'אפטר 65
צ'אפטר 66
צ'אפטר 67
צ'אפטר 68
צ'אפטר 69
צ'אפטר 70
צ'אפטר 71
צ'אפטר 72
צ'אפטר 73
צ'אפטר 74
צ'אפטר 75
צ'אפטר 76
צ'אפטר 77
צ'אפטר 78
צ'אפטר 79
צ'אפטר 80
צ'אפטר 81
צ'אפטר 82
צ'אפטר 83
צ'אפטר 84
צ'אפטר 85
צ'אפטר 86
צ'אפטר 87
צ'אפטר 88
צ'אפטר 89
צ'אפטר 90
צ'אפטר 91
צ'אפטר 92
צ'אפטר 93
צ'אפטר 94
צ'אפטר 95
צ'אפטר 96
צ'אפטר 97
צ'אפטר 98
צ'אפטר 99
צ'אפטר 100
צ'אפטר 101
צ'אפטר 102
צ'אפטר 103
צ'אפטר 104
צ'אפטר 105
צ'אפטר 106
צ'אפטר 107
צ'אפטר 108
צ'אפטר 109
צ'אפטר 110
צ'אפטר 111
צ'אפטר 112
צ'אפטר 113
צ'אפטר 114
צ'אפטר 115
צ'אפטר 116
צ'אפטר 117
צ'אפטר 118
צ'אפטר 119
צ'אפטר 120
צ'אפטר 121
צ'אפטר 122
צ'אפטר 123
צ'אפטר 124
צ'אפטר 125
צ'אפטר 126
צ'אפטר 127
צ'אפטר 128
צ'אפטר 129
צ'אפטר 130
צ'אפטר 131
צ'אפטר 132
צ'אפטר 133
צ'אפטר 134
צ'אפטר 135
צ'אפטר 136
צ'אפטר 137
צ'אפטר 138
צ'אפטר 139
צ'אפטר 140
צ'אפטר 141
צ'אפטר 142
צ'אפטר 143
צ'אפטר 144
צ'אפטר 145
צ'אפטר 146
צ'אפטר 147
צ'אפטר 148
צ'אפטר 149
צ'אפטר 150
צ'אפטר 151
צ'אפטר 152
צ'אפטר 153
צ'אפטר 154
צ'אפטר 155
צ'אפטר 156
צ'אפטר 157
צ'אפטר 158
צ'אפטר 159
צ'אפטר 160
צ'אפטר 161
צ'אפטר 162
צ'אפטר 163
צ'אפטר 164
צ'אפטר 165
צ'אפטר 166
צ'אפטר 167
צ'אפטר 168
צ'אפטר 169
צ'אפטר 170
צ'אפטר 171
צ'אפטר 172
צ'אפטר 173
צ'אפטר 174
צ'אפטר 175
צ'אפטר 176
צ'אפטר 177
צ'אפטר 178
צ'אפטר 179
צ'אפטר 180
צ'אפטר 181
צ'אפטר 182
צ'אפטר 183
צ'אפטר 184
צ'אפטר 185
צ'אפטר 186
צ'אפטר 187
צ'אפטר 188
צ'אפטר 189
צ'אפטר 190
צ'אפטר 191
צ'אפטר 192
צ'אפטר 193
צ'אפטר 194
צ'אפטר 195
צ'אפטר 196
צ'אפטר 197
צ'אפטר 198
צ'אפטר 199
צ'אפטר 200
צ'אפטר 201
צ'אפטר 202
צ'אפטר 203
צ'אפטר 204
צ'אפטר 205
צ'אפטר 206
צ'אפטר 207
צ'אפטר 208
צ'אפטר 209
צ'אפטר 210
צ'אפטר 211
צ'אפטר 212
צ'אפטר 213
צ'אפטר 214
צ'אפטר 215
צ'אפטר 216
צ'אפטר 217
צ'אפטר 218
צ'אפטר 219
צ'אפטר 220
צ'אפטר 221
צ'אפטר 222
צ'אפטר 223
צ'אפטר 224
צ'אפטר 225
צ'אפטר 226
צ'אפטר 227
צ'אפטר 228
צ'אפטר 229
צ'אפטר 230
צ'אפטר 231
צ'אפטר 232
צ'אפטר 233
צ'אפטר 234
צ'אפטר 235
צ'אפטר 236
צ'אפטר 237
צ'אפטר 238
צ'אפטר 239
צ'אפטר 240
צ'אפטר 241
צ'אפטר 242
צ'אפטר 243
צ'אפטר 244
צ'אפטר 245
צ'אפטר 246
צ'אפטר 247
צ'אפטר 248
צ'אפטר 249
צ'אפטר 250
צ'אפטר 251
צ'אפטר 252
צ'אפטר 253
צ'אפטר 254
צ'אפטר 255
צ'אפטר 256
צ'אפטר 257
צ'אפטר 258
צ'אפטר 259
צ'אפטר 260
צ'אפטר 261
צ'אפטר 262
צ'אפטר 263
צ'אפטר 264
צ'אפטר 265
צ'אפטר 266
צ'אפטר 267
צ'אפטר 268
צ'אפטר 269
צ'אפטר 270
צ'אפטר 271
צ'אפטר 272
צ'אפטר 273
צ'אפטר 274
צ'אפטר 275
צ'אפטר 276
צ'אפטר 277
צ'אפטר 278
צ'אפטר 279
צ'אפטר 280
צ'אפטר 281
צ'אפטר 282
צ'אפטר 283
צ'אפטר 284
צ'אפטר 285
צ'אפטר 286
צ'אפטר 287
צ'אפטר 288
צ'אפטר 289
צ'אפטר 290
צ'אפטר 291
צ'אפטר 292
צ'אפטר 293
צ'אפטר 294
צ'אפטר 295
צ'אפטר 296
צ'אפטר 297
צ'אפטר 298 - ארץ ריוזטסו המרגשת
צ'אפטר 299 - מסע בודד
צ'אפטר 300 - היכן שנחות נשמות הדרקונים
צ'אפטר 301 - מלך הדרקונים
צ'אפטר 302 - תכנית אקליפס
צ'אפטר 303 - קרב בעל שתי חזיתות
צ'אפטר 304
צ'אפטר 305
צ'אפטר 306
צ'אפטר 307
צ'אפטר 308
צ'אפטר 309
צ'אפטר 310
צ'אפטר 311
צ'אפטר 312
צ'אפטר 313
צ'אפטר 314
צ'אפטר 315
צ'אפטר 316
צ'אפטר 317
צ'אפטר 318
צ'אפטר 319
צ'אפטר 320
צ'אפטר 321
צ'אפטר 322
צ'אפטר 323
צ'אפטר 324
צ'אפטר 325
צ'אפטר 326
צ'אפטר 327
צ'אפטר 328
צ'אפטר 329
צ'אפטר 330
צ'אפטר 331
צ'אפטר 332
צ'אפטר 333
צ'אפטר 334
צ'אפטר 335
צ'אפטר 336
צ'אפטר 337
צ'אפטר 338
צ'אפטר 339
צ'אפטר 340
צ'אפטר 341
צ'אפטר 342
צ'אפטר 343
צ'אפטר 344
צ'אפטר 345
צ'אפטר 346
צ'אפטר 347
צ'אפטר 348
צ'אפטר 349
צ'אפטר 350
צ'אפטר 351
צ'אפטר 352
צ'אפטר 353
צ'אפטר 354
צ'אפטר 355
צ'אפטר 356
צ'אפטר 357
צ'אפטר 358
צ'אפטר 359
צ'אפטר 360
צ'אפטר 361
צ'אפטר 362
צ'אפטר 363
צ'אפטר 364
צ'אפטר 365
צ'אפטר 366
צ'אפטר 367
צ'אפטר 368
צ'אפטר 369
צ'אפטר 370
צ'אפטר 371
צ'אפטר 372
צ'אפטר 373
צ'אפטר 374
צ'אפטר 375
צ'אפטר 376
צ'אפטר 377
צ'אפטר 378
צ'אפטר 379
צ'אפטר 380
צ'אפטר 381
צ'אפטר 382
צ'אפטר 383
צ'אפטר 384
צ'אפטר 385
צ'אפטר 386
צ'אפטר 387
צ'אפטר 388
צ'אפטר 389
צ'אפטר 390
צ'אפטר 391
צ'אפטר 392
צ'אפטר 393
צ'אפטר 394
צ'אפטר 395
צ'אפטר 396
צ'אפטר 397
צ'אפטר 398
צ'אפטר 399
צ'אפטר 400
צ'אפטר 401
צ'אפטר 402
צ'אפטר 403
צ'אפטר 404
צ'אפטר 405
צ'אפטר 406
צ'אפטר 407
צ'אפטר 408
צ'אפטר 409
צ'אפטר 410
צ'אפטר 411
צ'אפטר 412
צ'אפטר 413
צ'אפטר 414
צ'אפטר 415
צ'אפטר 416
צ'אפטר 417
צ'אפטר 418
צ'אפטר 419
צ'אפטר 420 - חג ההודיה של לאמיה סקייל
צ'אפטר 421 - וונדי ושליה
צ'אפטר 422 - אורוצ׳י פין
צ'אפטר 423 - בגלל שהוא אוהב אותך
צ'אפטר 424 - אווטאר
צ'אפטר 425 - סייברטות' שנת 792
צ'אפטר 426 - לב אפל
צ'אפטר 427 - קרב פראי מתחת לאדמה
צ'אפטר 428 - אם דרכינו שונות
צ'אפטר 429 - קוד כחול
צ'אפטר 430 - מבצע טיהור
צ'אפטר 431 - והחרב שלי היא...
צ'אפטר 432 - בריאר המאוהבת
צ'אפטר 433 - איקוסאטסונאגי
צ'אפטר 434 - אגרוף הרס
צ'אפטר 435 - צעקת ניצחון
צ'אפטר 436 - זכרונות
צ'אפטר 437 - מגנוליה
צ'אפטר 438 - המאסטרית
צ'אפטר 439 - אימפריית אלוורז
צ'אפטר 440 - גוד סרנה
צ'אפטר 441 - האי קאראקול
צ'אפטר 442 - הוראות החלל
צ'אפטר 443 - ואז האדמה נעלמה
צ'אפטר 444 - הקיסר ספריגן
צ'אפטר 445 - פיות מטונפות
צ'אפטר 446 - הארץ שהאלים זנחו
צ'אפטר 447 - קרב לבריחה
צ'אפטר 448 - הילחם בכוח!
צ'אפטר 449 - מאוויס וזרף
צ'אפטר 450 - לבד
צ'אפטר 451 - לב הפיה
צ'אפטר 452 - ערב הקרב האחרון
צ'אפטר 453 - חובתו של הורה
צ'אפטר 454 - יחידת הדרקונים ויחידת עיט הדגים
צ'אפטר 455 - ההגנה על מגנוליה
צ'אפטר 456 - פקודה
צ'אפטר 457 - קרב עירום
צ'אפטר 458 - כוכב השחר
צ'אפטר 459 - חולשה
צ'אפטר 459.5 - חג המולד של הפיות
צ'אפטר 460 - ירושת הפגסוס
צ'אפטר 461 - למען מי הפרפיון הזה?!
צ'אפטר 462 - זירת הקרב
צ'אפטר 463 - שטיח שחור
צ'אפטר 464 - נאטסו נגד זרף!
צ'אפטר 465 - 400 שנה
צ'אפטר 466 - מתנקש
צ'אפטר 467 - המפתח של האם
צ'אפטר 468 - זיכרונותיהם של כוכבים
צ'אפטר 469 - מה שברצוני לעשות
צ'אפטר 470 - בן הכלאיים
צ'אפטר 471 - עד שהקרב יגמר...
צ'אפטר 472 - לאקסוס נגד ואהל
צ'אפטר 473 - ברק אדום
צ'אפטר 474 - ברגע של הדממה המוחלטת
צ'אפטר 475 - דימריה קרונוס יסטה
צ'אפטר 476 - להתראות לנערות המכשפות
צ'אפטר 477 - העברה
צ'אפטר 478 - התגנבות
צ'אפטר 479 - האחד שאליו אנו צריכים להראות כבוד רב הוא...
צ'אפטר 480 - המצבה הצפונית
צ'אפטר 481 - ההיסטורית הגופות
צ'אפטר 482 - רוח קרב
צ'אפטר 483 - שבעת הכוכבים
צ'אפטר 484 - ששת המפלצות
צ'אפטר 485 - ארוחת הערב הראשונה מזה חמישה ימים
צ'אפטר 486 - האורח הרביעי
צ'אפטר 487 - החותם השלישי
צ'אפטר 488 - שנינו יחד, לנצח נצחים
צ'אפטר 489 - ייקום מספר אחת
צ'אפטר 490 - פיירי טייל זירו
צ'אפטר 491 - אמא וילדיה
צ'אפטר 492 - אחות גדולה ואחות קטנה
צ'אפטר 493 - הדראגניל הלבן
צ'אפטר 494 - הגבעה שמובילה למחר
צ'אפטר 495 - אני מת מרעב!
צ'אפטר 496 - קדימה!
צ'אפטר 497 - מכשף החורף
צ'אפטר 498 - גריי נגד אינבל
צ'אפטר 499 - גריי וג׳וויה
צ'אפטר 500 - אש וקרח
צ'אפטר 501 - מארי ורנדי
צ'אפטר 502 - מאוויס וזרה
צ'אפטר 503 - הדבר האחרון שראיתי
צ'אפטר 504 - פילוג
צ'אפטר 505 - הקלף המנצח
צ'אפטר 506 - קשרים שנשברו
צ'אפטר 507 - קול
צ'אפטר 508 - תענוג וכאב
צ'אפטר 509 - קאגורה נגד ראקייד
צ'אפטר 510 - לבו של נאטסו
צ'אפטר 511 - החלל של הקיבה הריקה
צ'אפטר 512 - סטינג דרקון הצל הלבן
צ'אפטר 513 - פרח
צ'אפטר 514 - מקור הדרקונים
צ'אפטר 515 - אני את... ואת אני.
צ'אפטר 516 - האמת של הכישוף
צ'אפטר 517 - וונדי בלסריון
צ'אפטר 518 - מאסטרית הכשפים
צ'אפטר 519 - תראה לי את החיוך שלך
צ'אפטר 520 - דרקון או שד?
צ'אפטר 521 - הכשף החזק ביותר
צ'אפטר 522 - קלף התרמית של גריי
צ'אפטר 523 - האם הגורל נשרף?!
צ'אפטר 524 - עתיד אפל
צ'אפטר 525 - למה הקיסר אף פעם לא אהב את בנו?
צ'אפטר 526 - שמי הוא...
צ'אפטר 527 - רגשות
צ'אפטר 528 - דרקון שדי
צ'אפטר 529 - מורה
צ'אפטר 530
צ'אפטר 531
צ'אפטר 532
צ'אפטר 535
צ'אפטר 534
צ'אפטר 535
צ'אפטר 536
צ'אפטר 537
צ'אפטר 538
צ'אפטר 539
צ'אפטר 540
צ'אפטר 541
צ'אפטר 542
צ'אפטר 543
צ'אפטר 544
צ'אפטר 545